Thủy thần played in guitar may be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Thủy thần by Bùi Hoàng Nam Đức Anh” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Thủy thần guitar chords, you’ve visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thủy thần music.

“Thủy thần” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thủy thần by Bùi Hoàng Nam Đức Anh Guitar Chords

Voi chín [Am] ngà, gà chín cựa ngựa chín hồng [Em] mao
Voi chín [Am] ngà, gà chín cựa ngựa tìm nơi [Em] nao
Ánh [F] mắt biếc màu [D] trời
Thắp [F] sáng nơi biển đen sâu [E7] thẳm.

[Am] Khi tình yêu gạt đi lý [F] trí
Là [G] khi biển khơi than vì những hoang [Am] tàn
Khi tình yêu đập tan kiêu [F] hãnh
Tan biển [E7] xanh.

ĐK:
Kẻ đánh cắp trái tim vị [F] thần [G] em là [Am] ai
Trả lại đây những ánh bình [F] minh [Em] nơi ta trị [Am] vì
Em có thấy tiếng sóng gầm [F] gào [G] vang vách [Am] đá
Em có thấy những tiếng cười [F] chê [Em] giữa nhân [Am] gian.

Con sông [F] kia hãy chảy [G] mãi đến nơi có [Em] nàng
[F] Dâng yêu [G] thương như ngọn [Am] thác
[F] Xin cơn [G] gió cuốn ta xô [Em] bờ
[F] Mang yêu [G] thương theo trong bão [Am] tố.
—————–

If you wanna study Bùi Hoàng Nam Đức Anh Thủy thần guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!