Thương Về Vùng Hỏa Tuyến in guitar acoustic version can be one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Thương Về Vùng Hỏa Tuyến by Lê Minh Bằng” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Thương Về Vùng Hỏa Tuyến guitar chords, you already visit to the best place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Thương Về Vùng Hỏa Tuyến” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thương Về Vùng Hỏa Tuyến by Lê Minh Bằng Guitar Chords

Có [Em]ai qua vùng hỏa tuyến
Nhắn [C]cho tôi [D]một vài [G]lời
Mái [Em]tranh thân yêu còn [D]đâu
Lũy [C]tre xanh tươi còn [Am]đâu
Đổi [Am]thay giờ đây lửa [Bsus4]máu [B]
 
Xóm [Em]thôn hoang tàn đổ nát
Luống [C]khoai nương [D]cà nghẹn [G]ngào
Tiếng [Em]chuông vang không còn [D]nữa
Vắng [C]trâu ăn trên đồng [Am]sâu
Trẻ [Am]thơ đi [C]tìm [D]Mẹ [Em]hiền
 
Trung Lương [Em]ơi ! Đây vùng phi chiến
[C]Nay thành khu chiến [D]Từ khi giặc tràn [G]về
[Am]Bao người dân trắng tay
Mà vui ước [C]hẹn đi theo lời [Em]thề
Toàn [Em]dân thương Trung Lương
Toàn [C]quốc thương Gio [F#m7b5]Linh
Thương Bến [B7]Hải, thương cầu [Em]Hiền Lương
 
Có [Em]ai qua vùng hỏa tuyến
Nhắn [C]cho tôi [D]một vài [G]lời
Oán [Em]xâm lăng gây lửa [D]khói
Để [C]cho bao nhiêu lệ [Am]rơi
Để [Am]cho sầu [C]héo [D]lòng [Em]tôi
—————–

If you want to study Lê Minh Bằng Thương Về Vùng Hỏa Tuyến guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!