Thương thân played in guitar maybe one of the best music you loved. Not only hearing the music but you can play “Thương thân by Hana Cẩm Tiên” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Thương thân guitar chords, you just visit to the right place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Thương thân” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Thương thân by Hana Cẩm Tiên Guitar Chords

1. [Am]Cơn mưa chợt qua khiến anh chợt [Em]đau trong lòng
[F]Mà người đã [G]xa tầm [C]với
[Dm]Tơ duyên đã đứt thôi ta đành [G]chia nhau ra 2 lối
đớn [F]đau trong lòng đắng [G]cay chờ [Am]mong
Hơ… hớ [Em]hơ hờ hơ hơ hờ
[F]Cuộc đời trái [G]ngang đớn [C]đau
[Am]Hơ hớ [Em]hơ hơ hơ hơ..
[F]Đành lòng phải [G]buông tay ..[Am]rời
 
Chorus:
Thương cho đời ta đắng cay vì [Em]ai mang đau thương riêng mình
Nhành [F]liễu trơ mình mặc [G]gió lung [C]lây
Như em [Am]đã … phó cho [Em7]đời
[Em]Nên hỏi ông [F]trời gió [G]đưa liễu về [A]đâu …
 
2. Mà chẳng thương cho đời [Em7]ta … mà [F]chẳng thương [G]số phận hồng [C]nhan
Thương thân liễu mong [Am]manh vì ai mà [Em7]chẳng thương [Em]mình
Hỡi kiếp [F]luân hồi có cho [G]ta gặp [Am]lại?
 
3. Hơ… hớ [Em]hơ hờ hơ hơ hờ…,
[F]Cuộc đời trái [G]ngang …đớn [C]đau
[A]Hơ hớ [Em]hơ hơ hơ hơ…
[F]Đành lòng phải [G]buông tay ..[Am]rời
 
4. Là gió gió đến cuốn yêu thương [Em]về nơi, chân trời..
Bỏ em [F]lại một [G]mình chẳng xót [C]thương
Đã [Am]lỡ lỡ đánh mất nhau khi hạnh [Em7]phúc, đong [Em]đầy
Em bỏ [F]thân mình cho [G]đời mặc phong [A]sương
 
5. Mà chẳng thương cho đời [Em]ta … mà [F]chẳng thương [G]số phận hồng [C]nhan
Thương thân liễu mong [Am]manh vì ai mà [Em]chẳng thương mình
Hỡi [F]kiếp luân hồi có [G]cho ta gặp [Am]lại?
 
6. Trách đời hay ta [Em]trách người… phải [F]gánh [G]trọn đau thương [C]thế nhân
[Am]Gửi vạn đau thương  [Em]đến trời… chỉ để [F]nói… Đừng [G]hẹn kiếp [Am]sau…
—————–

If you wanna be master of Hana Cẩm Tiên Thương thân guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!