Thương quá Sài Gòn in guitar acoustic version maybe one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Thương quá Sài Gòn by Chí Tâm” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Thương quá Sài Gòn guitar chords, you’ve come to the perfect page.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Thương quá Sài Gòn song.

“Thương quá Sài Gòn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thương quá Sài Gòn by Chí Tâm Guitar Chords

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn [D]đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn [Em]lu
Anh về anh học chữ [E]nhu
Chín trăng em đợi mười thu [D]em [Am]chờ
 
Ôi quá đổi thân [D]thương khi vừa nghe hai tiếng Sài [Am]Gòn
Bao thế kỷ trôi [D]qua, ông cha [Am]mình xây đắp đẹp xin
Sài [Em]Gòn của hôm qua, hòn [E]ngọc viễn đông ấp yêu tên [G]gọi
[Em]Đường phố đầy ngựa xe, bóp kèn te tét qua mặt lấy [C]le[A]
 
[Am]Nhưng thế giới hôm [D]nay nghe lòng đau, thương quá Sài [Am]Gòn
Covid đã lang [D]xa, dây dăng [Am]từng khu phố lặng thinh
[Em]Sài Gòn của hôm nay, kèn vọng tiếng xe cứu thương xuôi [G]ngược
[Em]Nhìn phố phường quạnh hiu, mắt buồn cay cay thương quá Sài [Am]Gòn
 
Sài Gòn [D]ơi! Hỡi Sài Gòn [Am]ơi! Anh dũng kiên trinh, chung sức chung [C]lòng
Thức trắng đem ngày áo trắng, áo [Am]xanh
Phòng thủ 5K giữ nhau an [C]toàn
Cho Sài Gòn[Em] ta chiến thắng huy [Am]hoàng[D] [Am]
 
Ngăn cách để yêu [D]thương cho ngày mai tương sáng Sài [Am]Gòn
Cơn sốt sẽ qua [D]mau cho dân [Am]mình thêm sức hồi sinh
Sài [Em]Gòn sẽ thăng hoa, đừng sợ đừng lo vững tin yên [G]dạ
[Em]Thành phố mình ngày mai sáng ngời tương lai thương quá Sài [Am]Gòn
—————–

If you wanna be master of Chí Tâm Thương quá Sài Gòn guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!