Thương em hát câu vá quàng played in guitar can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Thương em hát câu vá quàng by Chu Hoàng Thông” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Thương em hát câu vá quàng guitar chords, you have come to the perfect site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thương em hát câu vá quàng music.

“Thương em hát câu vá quàng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thương em hát câu vá quàng by Chu Hoàng Thông Guitar Chords

1. Nhớ [Em] em vất vả nơi chốn quê [G] nhà là quê nhà
Sớm [A] hôm mà cày [Em] cấy ruộng đồng sớm [B7] trưa
Mồ [D] hôi cho ướt lòng [Bm] anh
Thương em mà anh biết nói sao cho [Em] vừa
Cho vừa lòng [G] em, cho vừa lòng [Em] em.

2. Để [Em] anh kiếm vẩy con cá trê [G] vàng là trê vàng
Kiếm [A] gan mà tép [Em] bạc đem về tặng [B7] em
Trời [Em] chiều chim sáo gọi [D] nhau
Thương em mà lẻ [A] bạn tháng [B7] ngày nhớ [Em] ai
Trái tim [A] này anh dành tặng [Em] em.

ĐK: Em thương [A] ai câu hát vơi [Em] đầy
Em yêu [B7] ai mưa nắng bao [D] ngày
Cho áo vá quàng, vá chẹt năm [Bm] thân
Cho áo và [D] quàng, vá chẹt năm [C] thân [Em]

Bao tâm [A] tư chưa nói nên [Em] lời
Đêm thâu [Bm] đêm anh nhớ thương [D] nàng
Hương lúa bay về gió quyện mênh [Bm] mang
Chim sáo thương [D] rồi chớ vội sang [Em] sông
—————–

If you want to learn Chu Hoàng Thông Thương em hát câu vá quàng guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!