Thương Ca Mùa Hạ played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Thương Ca Mùa Hạ by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Thương Ca Mùa Hạ guitar chords, you’ve come to the right page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Thương Ca Mùa Hạ” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Thương Ca Mùa Hạ by Guitar Chords

Hè về rồi đây tâm hồn xuyến [Em]xao
Nhắc đến biệt [E]ly thương cảm nỗi [Am]sầu
Tiếng [D]ve nức nở chan [G]chứa
Sân [Cmaj7]trường còn lại hai [Am6]đứa
Cầm tay [F#m7b5]nhau nói nhiều cũng [B7]buồn. [C] [B]
 
Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn [Em]vương
Nhớ những bạn [E]thân chung một mái [Am]trường
Biết [D]bao kỷ niệm mang [Em]đến
Thương [Cmaj7]rồi một tà áo [Am6]tím
Dù xa [B7]nhau nhớ đừng lãng [Em]quên. [Am] [B]
 
Mai đây cách [E]biệt nỗi [B]buồn này ai [C#m]biết
Thấy [A]phượng rồi khóc [G#m]thầm
Rưng rưng tiếng [B7]lòng [C#m]như ve ru não [G#m]nùng
Tình [B7]này riêng lạnh [E]lùng. [Am] [B]
 
Một ngày biệt ly trăm ngày nhớ [Em]nhau
Nuối tiếc cuộn [E]vui ân tình lúc [Am]đầu
Nếu [D]ai đã từng rung [G]cảm
Đôi [Cmaj7]lần nhặt màu hoa [Am6]thắm
Lòng bâng [B7]khuâng biết mình đã [Em]yêu.
—————–

If you want to learn Thương Ca Mùa Hạ guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!