Thuở ban đầu played in guitar maybe one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Thuở ban đầu by Phạm Đình Chương” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Thuở ban đầu guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Thuở ban đầu” guitar chords has Boston rhythm and included in “” album.

Thuở ban đầu by Phạm Đình Chương Guitar Chords

Sao [D] không thấy em [F#m] lại
Để [Bm] cùng anh thẩn [Em] thơ
Trước [G] sân trăng vòi [A7] vọi
Để rồi cùng ước [D] mơ.

Sao [D] không thấy em lại
Hàng dừa nghiêng thương [G] nhớ
Này [A] khúc ân tình [A7] biết đưa về [D] đâu.

[F#m] Ôi đẹp thay là thuở ban [Bm] đầu
[Em] Chìm sâu đáy [Bm] mắt một [F#7] màu xanh [Bm] khơi
[E] Niềm thương không [B] nói nên [E] lời
[E] Chỉ nghe xao [E7] xác một trời bâng [A] khuâng. [A7]

Bâng [D] khuâng lúc em [F#m] cười
Kìa [Bm] ngàn cây ngẩn [Em] ngơ
Sáng [G] trăng xanh khung [A7] đời
Dặt [A7] dìu nhạc với [D] thơ
Nhưng [D] không thấy em lại
Hàng [D7] thùy dương chếch [G] bóng
Và [A] lũ hoa thầm [A7] khép hương chờ [D] mong.
—————–

If you want to be master of Phạm Đình Chương Thuở ban đầu guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!