Thu về trong mắt em in guitar acoustic version may be one of the good song you liked. Not only hearing the music but you can play “Thu về trong mắt em by Phạm Mạnh Cương” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Thu về trong mắt em guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Thu về trong mắt em” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Thu về trong mắt em by Phạm Mạnh Cương Guitar Chords

Trong mắt em mùa thu về [G] đây [Em]
Nghe nhớ thương nặng trĩu vai [Bm] gầy [D7]
Làn mây tím đậm buồn đôi [G] mi
Heo [C] may gợi sầu chia [Am] ly
Nhắc ai xuôi ngoài vạn [D] lý. [D7]

Ðôi mắt em buồn vương mùa [G] thu [Em]
Xa vắng như một dãi Ngân [Bm] Hà [D7]
Cầu Ô Thước giọt lệ Chức [G] Nữ
Khóc [C] than tình chàng Ngưu [Am] Lang
Gió [D7] thu khơi động nguồn [G] cơn. [C] [G7]

Qua mấy năm [C] tròn đợi chờ
Làm cho mắt [G] hoen lệ [B7] mờ
Dĩ vãng đã [Em] chìm vào [C] đời
Tựa dòng sông [G] vắng nước truôn về [D] khơi. [D7]

Theo bóng mây thời gian dần [G] trôi [Em]
Em nhớ ai giờ cách xa [Bm] rồi [D7]
Chiều thu đến gợi sầu tiếc [G] nhớ
Biết [C] bao kỷ niệm xa [Am] xưa
Mắt [D7] em tan vào mùa [G] thu.
—————–

If you want to study Phạm Mạnh Cương Thu về trong mắt em guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!