Thư về em gái thành đô played in ukulele may be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Thư về em gái thành đô by Duy Khánh” using ukulele too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

If you are looking for Thư về em gái thành đô ukulele chords, you already come to the best web.

Yes, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play the song.

“Thư về em gái thành đô” ukulele chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Thư về em gái thành đô by Duy Khánh ukulele Chords

1.Nhiều [Em] khi tôi [Am] muốn viết thư thăm [Em] em [B7] về kể chuyện rừng [Em] xanh
Chuyện [C] vui buồn quân [Em] ngũ chuyện [B7] quân hành đất [Em] đỏ
Nhiều [B7] đêm dài mưa [C] đổ nhưng [Em] ngại em nhớ tôi [B7] chăng?
Mười [Em] năm tôi xa mái trường yêu
Mang [B7] theo bao hẹn [Em] hò rời tuổi xanh học [B7] trò
Dù đời còn lắm mộng [D] mơ dù biết bao giờ
Tìm về người cũ hoa [B7] xưa

2. Giờ [Em] đây, nghe [Am] nói em đang vui [Em] say [B7] chiều hoa lệ thành [Em] đô
Vòng [C] tay ngà đua [Em] mở, cùng [B7] hoa đèn sáng [Em] rỡ
Dìu [B7] em vào giấc [C] ngủ, quay [Em] cuồng tiếng hát đam [B7] mê
Hỏi [Em] em, ai sương gió đường xa
Vai [B7] ba lô nặng [Em] đầy tay súng giữa đêm [B7] dài
Miệt mài tranh đấu vì [D] ai Đừng để cho [B7] nhau
Một lời đau xót ngày [Em] mai

ĐK:
[E] Nhớ đêm nào, đường về nhà [B7] em, có trăng đêm sáng soi lối [E] vào
Có đôi [B7] mình, cùng chung bóng hình chung tiếng hát ấm êm ngày [E] xanh
Nhớ câu thề, một lần chia [B7] tay ,Có hoa vương buổi trưa nắng [E] hè
Đến bây [B7] giờ, dù ai hải hồ xin em nhớ tiếng xưa đợi [E] chờ

3. Làm [Em] sao tôi [Am] nói hết trong trang [Em] thư [B7] tình yêu gửi về [Em] em
Mười [C] năm dài chưa [Em] mỏi đời [B7] trai còn trôi [Em] nổi
Vì [B7] nghe lời khắc [C] khoải quê [Em] mình đau xót em [B7] ơi
Trời [Em] biên khu trăng sáng triền miên
Nhưng [B7] tim tôi lạnh [Em] đầy ngồi viết trang thư [B7] này
Gửi người em gái thành [D] đô tôi vẫn chưa [B7] quên
Lời nguyện câu ước ngày [Em] xưa
—————–

If you want to be master of Duy Khánh Thư về em gái thành đô ukulele chords, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!