Thu played in guitar might be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Thu by 1440p” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Thu guitar chords, you’ve come to the perfect web site.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Thu” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Thu by 1440p Guitar Chords

[C] Tôi từng luôn ước
rằng hè sẽ [F] mau chóng trôi qua
[C]Tôi từng luôn ngóng chờ, chờ gió [F]thu sớm quay về
[Bb]Gió mang bóng hình [G]em để
[E]Tôi có em bên [A]cạnh và nghe em
[Dm]hát cho chiều [G]thu ngày ấy[C]
 
[C]Tôi vẫn luôn ước rằng người sẽ [F]quay về đây
[C]Tôi vẫn luôn ước rằng, rằng cho thời [F]gian trở về
[Bb]Những kí ức nhạt [G] nhòa
[E]Tôi có em bên [A]cạnh để nghe tôi
[Dm]Nói về những lời [G]yêu tôi dành cho em
 
[C],[Csus4]
 
Và tôi [F]sẽ đi [G]tìm
Tìm [Em]lại kí ức hôm [Am]nào
Ngày [F]mà ta [G]trao nhau lời [Asus4]yêu đắm [A]say
 
Và tôi [F]vẫn yêu [G]em
Dù [Em]cho thu đã qua [Am]đi
Thu [F]mang theo từng câu [Fm]hát
Thu [G]mang theo hình bóng ấy
đi thật [F]xa[G] [Em] [Am] [F]
—————–

If you want to learn 1440p Thu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!