Thôi played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Thôi by Huy Le” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Thôi guitar chords, you have come to the right page.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Thôi” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Thôi by Huy Le Guitar Chords

Chắc anh đã [C]thôi nhớ về, 1 [D7]người đã xa [G]tầm với
Em là hạt [C]nắng cuối [D7]đông, anh là hạt [Bm]sương rất [Em]trong
Thế nên [C]đôi mình, chẳng thể đến gần [D7]với nhau
 
Ngày không [C]có nắng, không có [D7]mây, không [G]có mưa
Giờ này không [C]biết em làm [D7]gì đã [G]ăn chưa [G7]
Sao phải lo [C]lắng một [D7]mình, dù em bấy [Bm]lâu vẫn lặng [Em]thinh
Có đôi khi [C]tan làm, lại quen đi về [D]lối em [D7]
 
Chẳng hay em [C]nhớ hôm đầu [D7]tiên mới [G]có nhau
Một vòng hồ [C]tây, em ngồi [D7]sau, ôm [G]rất lâu [G7]
Đâu chỉ là [C]nhớ đôi [D7]ba ngày
Mà là [Bm]yêu đến từng [Em]phút giây
Thế có nên [C]thôi chờ một [D7]người không là [G]của anh
 
Ngày mình êm [C]ấm, anh [D7]gửi vào [Bm]gió mây đến miền [Em]rất xa
Sẽ xem ai [C]yêu em được [D7]nhiều như [G]anh…
—————–

If you want to learn Huy Le Thôi guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!