Thiền tịnh in guitar acoustic version maybe one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Thiền tịnh by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Thiền tịnh guitar chords, you just visit to the right web.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thiền tịnh music.

“Thiền tịnh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thiền tịnh by Guitar Chords

1. [Am] Dòng thời [Em] gian chẳng chừa một [Am] ai
Rồi tất [F] cả chúng [C] ta sẽ là tích [Am] xưa
[C] Ngồi than thở gió [G] mưa, [C] hờn ganh ghét thêm [Am] thừa
[Dm] Nhìn lại ta chữ [Em] tình có thật lòng [Am] chưa

2. [Am] Dòng thời [Em] gian chẳng chừa một [Am] ai
Lặng im [F] tiếng thế [C] nhân lấy trọn tuổi [Am] xuân
[C] Vòng sinh tử tử [G] sinh, [C] chuyện nhân thế khôn [Am] lường
[Dm] Từ ngày xưa đã [Em] vậy đến vạn đời [Am] sau

3. [Am] Nhìn lại [Em] ta những chặng đường [Am] qua
Nhiều vui [F] sướng sướng [C] vui hay nhiều xót [Am] xa
[C] Mừng cho ai gấm [G] hoa, [C] thầm thương kiếp không [Am] nhà
[Dm] Đời hèn sang đổi [Em] phận nhớ đừng dèm [Am] pha

4. [Am] Nhìn mẹ [Em] cha nắng nhạt màu [Am] da
Bạc phai [F] mái tóc ốm [C] đau cũng vì chúng [Am] ta
[C] Phận làm con hiểu [G] ra, [C] đời chữ hiếu cho [Am] tròn
[Dm] Để còn nghe mỗi [Em] đêm giấc mộng vàng [Am] son

5. [Am] Nhìn lại [Em] ta nửa đoạn đường [Am] đi
Điều sai [F] đúng đúng [C] sai phải thường nghĩ [Am] suy
[C] Lợi danh khi đến [G] đi, [C] đời qua tuổi xuân [Am] thì
[Dm] Trầm ngâm ta ngoảnh [Em] lại kiếp người còn [Am] chi

6. [Am] Nhìn lại [Em] ta ấm một thời [Am] này
Đừng quên [F] nhé sớt [C] chia những điều phước [Am] may
[C] Đời nay ai chẳng [G] sai, [C] nào ai luôn đúng [Am] hoài
[Dm] Lòng vị ta giúp [Em] ta giúp người vượt [Am] qua

7. [Am] Ngồi bên [Em] nhau nhắc chuyện ngày [Am] sau
Đời con [F] cháu lớn [C] lên nghĩa tình với [Am] nhau
[C] Đừng gây ra cách [G] xa, [C] để mình sống chan [Am] hòa
[Dm] Cùng hoa chung khúc [Em] nhạc giữa đời hồng [Am] hoa

8. [Am] Mùa xuân [Em] sang đất trời bình [Am] an
Tình xưa [F] nghĩa cũ hãy [C] thôi khóc hận oán [Am] than
[C] Giận hờn nhau mãi [G] sao? [C] tình thương thắp lên [Am] nào
[Dm] Từ bi cho trái [Em] tim giấc mộng bình [Am] an
—————–

If you wanna be master of Thiền tịnh guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!