Thiên đường không lối in guitar acoustic version may be one of the perfect music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Thiên đường không lối by Trương Lê Sơn” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Thiên đường không lối guitar chords, you just come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Thiên đường không lối” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thiên đường không lối by Trương Lê Sơn Guitar Chords

Đến sau [Am] cuối rồi người cũng [E7] bỏ ta đi
Sau bao [Dm] năm mật [G] ngọt hạnh phúc trao [C] nhau
Những [F] tưởng thuyền tình đưa ta [E7] đến bến mơ
Mà nào ngờ [Dm] đâu cuộc [F] tình lạc lối, hỡi [E7] em.

Đến sau [Am] cuối đành lòng tiễn bước em [E7] đi
Dẫu chua [Dm] xót miệng [G] cười mà héo con [C] tim
Bao nhiêu chê [A7] cười anh sẽ ôm hết vào [Dm] mình
Để em [F] đi được vui [G] bước xin người cứ [E7] đi.

ĐK:
Người nào đi [Am] mang theo nỗi nhớ đong [Dm] đầy
Bỏ mặc tôi [G] lang thang kiếp sống vô [C] hồn
Người nào [A7] có hay thiên đường không [Dm] lối
Một sớm [F] mai sẽ thành tăm [E7] tối
Người [Dm] ơi mong [F] em sẽ bình [E7] yên

Cuộc đời luôn [Am] dang tay đón bước em [Dm] về
Về bên anh đi [G] em, anh vẫn mong [C] chờ
Dù rằng khó [A7] khăn nhưng mà em [Dm] hỡi
Về [F] đây, [E7] ta có nhau thiên [Am] đường.
—————–

If you want to learn Trương Lê Sơn Thiên đường không lối guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!