Thiên đường played in guitar might be one of the perfect music you loved. Not only hearing the music but you can play “Thiên đường by Anh Quân” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Thiên đường guitar chords, you just come to the best place.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Thiên đường music.

“Thiên đường” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thiên đường by Anh Quân Guitar Chords

Intro: [D][F#m]-[G][Em]-[A][Em]-[F#m][Bm]-[Em][A]-[G][A][D]

[D] Chuông chiều ngân giáo đường vắng [Bm] lạnh rồi
[Em] Ngước lên trời [A] cao xa [F#m] vời
[Bm] Tôi vẫn mãi [Em] thầm mong
[A] thiên đường còn [F#m] đó [G][A][D]
Ngày xưa [D] tôi với em cùng mơ hoa và nắng [Bm] ngập tràn
[Em] Ðắm say tình [A] yêu nồng [F#m] nàn
[Bm] Em vẫn hay [Em] bảo rằng [A] thiên đường [D] nơi đây

[B] Giờ đây em đã xa thật xa
Còn lại tôi và ngôi giáo [E] đường
[C#m] Tiếng chuông chiều [F#] vấn vương
[B] Chiều nay mưa ướt thiên đường xưa
Cầu mong em ở nơi xa [C#m] ấy
[F#7] Có hoa thơm và nắng [B] vàng

[B] Còn đâu đôi mắt hay mộng mơ
Hàng mi cong thường vương chút [E] buồn
[C#m] Ôi thiên đường [F#] quá xa
[B] Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa [C#m] hát
[F#] Bóng lệ nhạt nhòa thiên [B] thu

[B][E]
[C#m] Ôi thiên đường [F#] quá xa
[B] Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa [C#m] hát
[F#7] Bóng lệ nhạt nhòa thiên [B] thu

[B] Còn đâu đôi mắt hay mộng mơ
Hàng mi cong thường vương chút [E] buồn
[C#m] Ôi thiên đường [F#] quá xa
[B] Đường trần gian biết đâu mà đi
Hỡi người yêu ở nơi xa [C#m] ấy
[F#7] Biết chăng thiên đường nơi [B] đâu ?
—————–

If you want to learn Anh Quân Thiên đường guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!