Thiên Đường Ái Ân played in guitar maybe one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Thiên Đường Ái Ân by Chưa biết” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Thiên Đường Ái Ân guitar chords, you already come to the right page.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Thiên Đường Ái Ân” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Thiên Đường Ái Ân by Chưa biết Guitar Chords

Đ [E]ường nào vào thiên đàng [B]á i ân
[A]Là đường vào nhịp thở lâ [E]-lân
Mùa X [C#m]uân đang đi trong lời [A]yêu mới
Có hoa [B]vàng phủ đường mòn gót chân mềm [B7]
[E]Lạc vào vườn Xuân tình ng [B]ất ngây.
[A]Thả hồn vào cơn gió m [E]ê say.
Cành [C#]hoa tươi chôn sâu cành [A]x a vút
Để muôn [E]đời mình còn được yêu nhé em.
Yêu mới biết quên thờ [A]i gian
Khi biết y [F#m]êu [B]hoa s ẽ mãi [E]không phai tàn
Đừng n [F#m]ghe chim ru tai tìm [G#m]hư ả o.
Không tì [B]nh nào say đắm hơn [E]an đâu.
[E]Chờ một ngày pháo hồng réo [B]vui
Là [A]đường về ôm bóng đơ [E]n côi.
Vừa k [C#m]hi đôi tim yêu được [F#m]giải t hoát
Bứt gông [B]xiềng là mình tính chuyện tr [E]ăm năm
—————–

If you want to study Chưa biết Thiên Đường Ái Ân guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!