Thị Trấn Về Đêm played in guitar might be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Thị Trấn Về Đêm by Huy Phong” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Thị Trấn Về Đêm guitar chords, you already come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Thị Trấn Về Đêm” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Thị Trấn Về Đêm by Huy Phong Guitar Chords

[Dm]Nghiêng bóng dài đèn soi bước [F]chân
Dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh [Dm]trận
Đưa nhau về [F]đây [Bb]chân quen đá [F]sỏi
Nên ngại đêm tối sa [Dm]lầy vùng ma quái liêu [F]trai. [Dm]
.
Tôi lính trận ngược xuôi đó [F]đây
Tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố [Dm]này
Hai năm miền [F]xa [Bb]thương yêu khắc [F]khoải
Bạn bè ai biết cho [A7]mình trần gian lắm sự [Dm]tình.
.
Đêm mua [F]vui cuồng [Bb]quay dưới ánh đèn nhạt màu son
[F]Câu ca tiếng nhạc nay vẫn [Dm]còn
Môi [Gm]run với rượu say [Dm]mềm qua làn [F]hơi khói thuốc bàn [Dm]tay
Một [F]ngày vui nào [Dm]hay.
.
Đêm đối mặt tình nhân khó [F]quên
Niềm suy tư chợt đến theo dấu giầy muốn [Dm]tìm
Mai tôi lại [F]đi, [Bb]đam mê trối [F]bỏ
Hương nồng môi thắm mơ [A7]gì lần yêu lỡ hạn [Dm]kỳ.
—————–

If you want to study Huy Phong Thị Trấn Về Đêm guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!