Thị trấn nhỏ nhớ anh in guitar acoustic version may be one of the best song you liked. Not only hearing the music but you can play “Thị trấn nhỏ nhớ anh by Như Hoa” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Thị trấn nhỏ nhớ anh guitar chords, you already come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Thị trấn nhỏ nhớ anh music.

“Thị trấn nhỏ nhớ anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thị trấn nhỏ nhớ anh by Như Hoa Guitar Chords

1. Anh [Dm] ơi phố xưa chưa lên [Bb] đèn
Mà lòng nao nao tìm [F] kiếm lối [Dm] mòn xưa mình [Gm] yêu
Từng [C] giây phút đăm [F] chiêu
Nhớ [C] anh mưa buồn quạnh [A7] hiu.

2. Anh [Dm] ơi em thương nhớ anh trăm [Bb] chiều
Ngày nào bên nhau thì [F] chẳng gót [Dm] nhẹ con đường [Gm] xưa
Dìu [C] em dưới cơn [F] mưa
Anh khép [A7] chặt vai em nồng [Dm] nàn.

ĐK:
Anh [C] cười em nũng nịu bảo rằng anh [Bb] ơi
Mai này lỡ có xa [Dm] nhau
Anh vội thề giữ trọn tình [Gm] em
Cho em [C] yêu những cơn mưa [F] chiều
Tình đôi [A7] ta với muôn sắc [Dm] màu.

3. Anh [Dm] ơi phố hôm nay lên [Bb] đèn
Bồi hồi em mơ từng [F] phút ngắm [Dm] nhìn yêu anh thật [Gm] lâu
Về [C] chưa anh hỡi anh [F] ơi
Con phố [A7] nhỏ nhớ anh mong [Dm] chờ.
—————–

If you want to be master of Như Hoa Thị trấn nhỏ nhớ anh guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!