Theo gió bay đi in guitar acoustic version maybe one of the perfect song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Theo gió bay đi by Châu Đình An” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Theo gió bay đi guitar chords, you already come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Theo gió bay đi music.

“Theo gió bay đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Theo gió bay đi by Châu Đình An Guitar Chords

1. [Em] Nhìn trong lá úa thấy cây u sầu
[B7] Nhìn trong lá úa biết mùa thu qua
[Am] Nhìn trong gió núi mây bay lồng [Bm] lồng
[C] Cuốn đưa ta về cõi nào hư [B7] không.
 
[Em] Từ khi em đến bước châm âm thầm
[B7] Từ khi em đến biết mùa thu qua
[Am] Từ khi em đến mưa bay một [Bm] trời
[C] Bước chân em [B7] về đã xa muôn [Em] trùng.
 
ĐK:
[Em] Từ khi em đến mùa thu sao ngỡ [D] ngàng
[C] Mà anh đâu biết mùa đông sao phũ [Bm] phàng
Còn đường [Am] phố hôm [Bm] nào hẹn hò [C] với trăng [D] sao
Em còn [G] nhớ em còn [Am] nhớ không [D] em. [B7]
 
2. [Em] Nhìn trong đôi mắt biết em đi rồi
[B7] Nhìn trong mái tóc nhớ dòng sông xưa
[Am] Nhìn trong dĩ vãng cho tôi kỷ [Bm] niệm
[C] Trái tim thơ dại dấu buồn nơi [B7] đâu.
 
[Em] Nhìn trong mưa nắng đã qua bao mùa
[B7] Nhìn trong bóng tối thấy gì không em
[Am] Nhìn trong im vắng tôi đây một [Bm] mình.
[C] Lắng nghe tôi [B7] gọi bước chân em [Em] về.
—————–

If you want to study Châu Đình An Theo gió bay đi guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!