Thêm Một Lần Nữa played in guitar maybe one of the perfect music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Thêm Một Lần Nữa by Đức Huy” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Thêm Một Lần Nữa guitar chords, you already visit to the right web.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Thêm Một Lần Nữa” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Thêm Một Lần Nữa by Đức Huy Guitar Chords

Nế [Am]u anh đừng [Dm]qu ay [G]bước đi, [C]mùa xu ân vẫn còn nắng hồng
V [Dm]à thiên đàng [Dm]hai [G]chúng m ình, vẫn còn khung trời
[C]màu xanh
N [Am]ếu anh đừng [Dm]xa rời [G]em, biết [C]đâu t ình yêu trở lại
E [A]m xin anh [Dm]thê m [E]mộ t lần, [Am]thêm m ột lần nữa thôi
Người [C]yêu hỡ [Am]i, hãy [F]đến bên em [Dm]th êm một lẫn nữa
thôi
Người yê [G]u hỡi, [Em]h ãy đến yêu em [Am]th êm một lẫn nữa thôi
Vẫn biết lu [Dm]ôn rằng [G]t a sẽ yêu [C]ngườ i đến cuối cuộc
[A]đời
Vẫn biết yê [Dm]u người [C]là đời giông tố
[E]Thêm mộ [Am]t [A]lần nữa [Am]t hôi
—————–

If you want to study Đức Huy Thêm Một Lần Nữa guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!