Thèm Đi Đâu Đó Chơi played in guitar may be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Thèm Đi Đâu Đó Chơi by Ân Nhi” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Thèm Đi Đâu Đó Chơi guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Thèm Đi Đâu Đó Chơi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thèm Đi Đâu Đó Chơi by Ân Nhi Guitar Chords

Nhiều khi rối [C]bời thèm đi đâu [Am]đó chơi
Toàn thân rã [Dm]rời lúc deadline [G]ập tới
Chờ anh ngỏ [C]lời mà anh chỉ [Am]ghé chơi
Tình yêu nửa [Dm]vời chắc cũng không [G]cần tới
[C]Hồi bé thì ước [Am]mơ
Sau này [Dm]sống những ngày rong chơi du lịch vòng [G]quanh thế giới
[C]Giờ lớn rồi ước [Am]mơ trong đời
[Dm]Sống những ngày thảnh thơi tiêu tiền chẳng [G]cần biết giá
 
Chiều nay chán [C]chường lòng em thôi [Am]vấn vương
Nhìn ra phố [Dm]phường chỉ muốn mau [G]nhận lương
Nhiều hôm đứng [C]đợi mà sao anh [Am]bỏ rơi
Tình yêu chán [Dm]đời chắc cũng không [G]cần tới
[C]Ba lô cầm trên tay thôi mình đi [Am]khắp núi sông này
[Dm]Quên đi chuyện yêu đương không buồn phiền [G]chẳng vấn vương
[C]Nơi mây trời bao la em ngồi đây [Am]hát với ca
Cười như [Dm]hoa nhẹ nhàng lá lá [G]la
 
Về miền [C]quê xanh [Am]tươi mơ màng về miền [Dm]cao núi [G]đồi thơm ngát
Từ Hội [C]An em [Am]sang Ninh Bình từ Tiền [Dm]Giang lên [G]tận Tây Bắc
 
[C]Yêu đương làm chi cho buồn [Am]thêm li bì
[Dm]Thôi em độc thân cho đời [G]have some fun
[C]Sân si làm chi tâm hồn [Am]em nhu mì
[Dm]Rong chơi triền miên sống cuộc [G]đời an nhiên
 
Nhiều khi rối [C]bời thèm đi đâu [Am]đó chơi
Toàn thân rã [Dm]rời lúc deadline [G]ập tới
Chờ anh ngỏ [C]lời mà anh chỉ [Am]ghé chơi
Tình yêu nửa [Dm]vời chắc cũng không [G]cần tới
 
[C]Ba lô cầm trên tay thôi mình đi [Am]khắp núi sông này
[Dm]Quên đi chuyện yêu đương không buồn phiền [G]chẳng vấn vương
[C]Nơi mây trời bao la em ngồi đây [Am]hát với ca
Cười như [Dm]hoa nhẹ nhàng lá lá [G]la
 
Về miền [C]quê xanh [Am]tươi mơ màng về miền [Dm]cao núi [G]đồi thơm ngát
Từ Hội [C]An em [Am]sang Ninh Bình từ Tiền [Dm]Giang lên [G]tận Tây Bắc
 
[C]Yêu đương làm chi cho buồn [Am]thêm li bì
[Dm]Thôi em độc thân cho đời [G]have some fun
[C]Sân si làm chi tâm hồn [Am]em nhu mì
[Dm]Rong chơi triền miên sống cuộc [G]đời an nhiên
—————–

If you wanna study Ân Nhi Thèm Đi Đâu Đó Chơi guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!