Thế thái nhân tình in guitar acoustic version maybe one of the best music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Thế thái nhân tình by Tuấn Quang” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Thế thái nhân tình guitar chords, you already come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Thế thái nhân tình music.

“Thế thái nhân tình” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thế thái nhân tình by Tuấn Quang Guitar Chords

Đời mình khi trắng [Am] tay bạn bè thuở sum [D] vầy người tình giờ cũng xa [Am] bay
Ngẫm sự đời chua [Dm] cay một thời ta lừng [Em] lẫy một thời còn lắm mê [Am] say

Dưới ánh đèn nhạt [C] nhòa trong đêm vũ [Am] trường cùng điệu nhạc ôi ngất [Em] ngây
Trong khói thuốc bay [D] bay bên ly rượu vơi [F] đầy ta với [Em] đời chẳng thua ai
Tình tiền là [Dm] đây cho ta kiếp lưu [G] đày
Khi thân xác hao [E7] gầy ta hết tiền người đành chia [Am] tay.

ĐK:
Khi ta có [F] tiền bao cô đến [Dm] tìm
Anh em đếm [Am] tiền cuộc sống ngỡ là [C] tiên
Cứ nghĩ bên [G] mình có những chân [Dm] tình
Đến khi giật [Am] mình tay trắng còn riêng [Em] ta.

Khi ta hết [F] tiền không ai đến [Dm] tìm
Ôi sao chữ [Am] tiền làm nhân thế đảo [C] điên
Thế thái nhân [G] tình đâu chỉ riêng [Dm] mình
Tiền cho ta cuộc [Em] chơi hết tiền ta hiểu đời [Am] thôi.
—————–

If you wanna study Tuấn Quang Thế thái nhân tình guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!