Thanh Y Dao《青衣谣》(Lời Việt) played in guitar can be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Thanh Y Dao《青衣谣》(Lời Việt) by OST Tru Tiên – Thanh Vân Chí 《诛仙-青云志》” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Thanh Y Dao《青衣谣》(Lời Việt) guitar chords, you already visit to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Thanh Y Dao《青衣谣》(Lời Việt)” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Thanh Y Dao《青衣谣》(Lời Việt) by OST Tru Tiên – Thanh Vân Chí 《诛仙-青云志》 Guitar Chords

Mịt mù [Em]thay
Quay gót bước [Bm]trong thầm lặng
Hoa [C]rơi ngày ấy còn [D]vương ai mang bên [G]mình
Mộng chưa [C]tàn
Vì nàng vội bước [Bm]đi thật [Em]xa
Rồi mai [C]này chuyện nhân [D]thế ai cùng [Em]ai?
Bay phấp [Em]phới
Thanh y lay động mây [Bm]trời
Đời mênh [C]mông
Không [D]chốn bao dung ta – [G]nàng
Hồng quang [C]chiếu muôn nơi
Mây chiều cuộn [Bm]bay tung gió
Có trời [C]xanh soi sáng tình thế [D]gian đến vạn [Em]năm.
Hận nhân [C]thế chưa [D]nói yêu đã bạc [G]đầu
Lời thủy [C]chung kiếp [D]trước chẳng bên [G]người
Ngửa mặt [C]thách thiên [D]địa rằng [Bm]ôm người ấy vào [Em]lòng
Cuộc đời [C]ta và nàng đã [D]trao cho kiếp tử [Em]sinh
Dù trần [C]ai sóng gió nguyện [D]tay trong tay có [Em]người.
—————–

If you want to learn OST Tru Tiên – Thanh Vân Chí 《诛仙-青云志》 Thanh Y Dao《青衣谣》(Lời Việt) guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!