Thanh Xuân Chính Là Em played in guitar may be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Thanh Xuân Chính Là Em by Tiên Nguyễn” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Thanh Xuân Chính Là Em guitar chords, you’ve visit to the perfect page.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thanh Xuân Chính Là Em music.

“Thanh Xuân Chính Là Em” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Thanh Xuân Chính Là Em by Tiên Nguyễn Guitar Chords

Này người yêu hỡi, [C]
Có biết bao đêm anh chờ. [G]
Chờ người bước đến, [Am]
Nắm đôi tay anh đi tiếp [Em]con đường này.
Vì cuộc đời [F]còn bao giông tố [G],
Anh biết tìm [Em]em ở nơi đâu [Am].
Anh chạy [F]thật nhanh để bước [G]đến bên em.
 
Rồi ngày mai [C]
Ta sẽ cùng nhau đi trên [G]con đường này,
Cầm tay em [Am], đi bên em
Anh mong sẽ [Em]hạnh phúc mãi như vậy.
Người mà anh [F]từng đêm mong nhớ [G]
Người mà anh [Em]từng đêm mong ước bên em [Am],
Mong một [F]ngày ta sẽ trở thành của nhau [G].
 
Là em [C], mỗi đêm anh nghĩ về em [G]
Anh chỉ muốn bên [Am]cạnh em,
Được bên em [Em]mãi chẳng rời
Này cơn gió [F], hãy mang em đến [G],
Bên anh thật nhanh [Em]và nhanh hơn nữa [Am].
Vì anh biết [F]được rằng
Em chính là thanh xuân [G]của đời anh [C].
—————–

If you want to study Tiên Nguyễn Thanh Xuân Chính Là Em guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!