Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới played in guitar might be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới by Nguyễn Đức Trung” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới guitar chords, you’ve come to the best web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới song.

“Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới by Nguyễn Đức Trung Guitar Chords

Từng ngày [E]đổi mới trên quê hương [F#m]ta
Từng ngày đổi [A]mới trên [B]thành phố [E]ta
Biết bao công [C#m]trình, biết
bao con [F#m]đường giao thông mở [B]lối.
 
Từng ngày cuộc [E]sống thêm bao ước [F#m]mơ
Bao khu nhà [A]mới công viên ngôi [E]trường
Nhịp cầu Phú [C#m]Mỹ, Đông Tây xa [F#m]lộ, đường hầm Thủ [B]Thiêm.
 
[E]Ta yêu sao thành phố [F#m]này
Từ [B]bao con tim luôn khát [G#m]khao
Dựng [C#7]xây nên bao nhiêu công [F#m]trình
Cùng [F#m7]nhau vươn lên tầm cao [B7]mới.
 
[E]Ta yêu sao thành phố [F#m]này
Bàn [B]tay khối óc chung tấm [G#m]lòng
Bài [C#7]ca tương lai vui đón [F#m]chào
Tự [B]hào thành phố mang tên [E]Bác.
—————–

If you want to learn Nguyễn Đức Trung Thành Phố Từng Ngày Đổi Mới guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!