Thằng Út Nhỏ played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Thằng Út Nhỏ by Sơn Hạ” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Thằng Út Nhỏ guitar chords, you already come to the right place.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Thằng Út Nhỏ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Thằng Út Nhỏ by Sơn Hạ Guitar Chords

1. Nó xa [Am] quê đã mấy năm [D] trường
Mà sao không thấy trở về quê [Am] hương
Mẹ già nước mắt buồn [D] thương
Nhớ thằng Út [Em] Nhỏ sao lâu không [Am] về
Bên [G] hiên mẹ đợi cha trông
Năm năm tháng [E7] tháng nhớ thương con [Am] mình.

Dòng [Am] đời con nước ngược [D] xuôi
Làm thân viễn [Am] xứ [D]
Mà biết vui hay [Am] buồn
Xa [G] quê xa mái tranh [Em] nghèo
Giờ nơi đất khách mong [G] ngày đổi [C] thay
Mong [Em] ngày mai có tương [G] lai
Quay về quê [E7] cũ thăm cha mẹ [Am] già.

2. Bấy lâu [Am] nay nơi xứ lạ quê [D] người
Giờ đây con trẻ trở về quê [Am] hương
Mong tìm lại chút tình [D] thương
Bao năm xa [Em] vắng nhớ thương quê [Am] mình
Niềm [G] vui xiết mấy ân tình
Nôn nao gặp [E7] mẹ gặp cha nơi quê [Am] nhà.

Giờ [Am] buồn chẳng thấy mẹ [D] đâu
Cha không còn [Am] nữa [D]
Mồ côi trong [Am] đời
Con sông [G] quê cất tiếng ru [Em] buồn
Mẹ cha đã mất không [G] về nữa [C] đâu
Lệ [Em] tuôn dạ thắt quặng [G] đau
Buông câu tha [E7] thiết mất cha mẹ [Am] rồi.
—————–

If you wanna study Sơn Hạ Thằng Út Nhỏ guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!