Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên in guitar acoustic version may be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên by Nguyễn Văn Chung” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên guitar chords, you just visit to the right website.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên music.

“Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords

[G]Tết lại đến, là những ngày đoàn viên
[Em]Mua quà bánh, để dâng cúng tổ tiên
[C]Tết chỉ mong được nghỉ ngơi thư thả
[D]Suốt cả năm qua [D7]đã nhọc nhằn.
 
[G]Ai cũng mong cho đàn heo mình nuôi
[Em]Ăn thật no để không phải lo
[C]Ai cũng mong thêm 1 năm bình an
[D]Nhìn đàn gà mau lớn, [D7]thì lòng càng vui hơn.
 
[Em]Đón tết này ta cầu chúc mọi nhà
[D]Heo với gà đều được giá cả bầy
[C]Ai cũng mừng hơn cả mấy năm qua
[D]Đỏ rực màu may mắn [D7]cả nhà mình sung túc.
 
[Em]Đón tết này ta cầu chúc mọi điều
[D]Hạnh phúc chất đầy và đằm ấm thương yêu
Lộc [C]đến phát tài ai cũng kiếm tiền nhiều
[D]Là những người chăn nuôi
[D7]Rộn ràng năm mới [G]vui… [C] [G]
—————–

If you wanna learn Nguyễn Văn Chung Tết Sung Túc, Tết Đoàn Viên guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!