Tây Sơn Hào Kiệt played in guitar maybe one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Tây Sơn Hào Kiệt by G5R Squad” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Tây Sơn Hào Kiệt guitar chords, you have come to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Tây Sơn Hào Kiệt” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tây Sơn Hào Kiệt by G5R Squad Guitar Chords

[Am]…Danh tụi tao ghi trong kỳ thư tay vòng đeo hình Tỳ Hưu
Linh vật thờ là con quỷ dữ sống không ngại thiên địa hư
[Am]…Danh tụi tao ghi trong kỳ thư tay vòng đeo hình Tỳ Hưu
Linh vật thờ là con quỷ dữ sống không ngại thiên địa hư
[Am]…Tây Sơn, Hào Kiệt. Tây Sơn, Hào Kiệt.
Tây Sơn, Hào Kiệt. Tây Sơn, Hào Kiệt
 
[Am]Mang cho tao, một chai rượu để uống tịnh tâm, nhìn về giang sơn
Chí khí nam nhi không hổ danh trong thiên hạ
Nên tao quyết lòng mình phải ngang tàng hơn
Xuất thân là một thằng nhóc làm thương gia
Chịu nhiều khổ cực biết đời không thương ta
Có thù phải trả, còn giúp tao xin đa tạ
Nếu mày muốn nghe hết thì phải cùng tao vươn xa
 
Tao học [Am]cách tồn tại và đứng lên
Lấy khăn lau nước mắt và tao buộc ở ngang đầu
Chẳng cần thiết mà đấu khẩu với tụi mày để làm chi
Nó chỉ khiến tao phải khan hầu
Trên lầu cao tao đeo cái vòng mão lên quan nói chuyện với đồng bào
Xong việc xong đi tiệc với trưởng lão
Rượu cay mồi ngon ngắm mấy con hồng đào
 
Biết là [Am]mày vẫn đang còn thắc mắc
Tại sao tao lắm trí và đa mưu
Bởi vì tao, là con cháu người họ Nguyễn
Mày cứ lấy sử thi ra mà tra cứu
Dẫu ghét tao nhưng mày chỉ là tầm phu
Muốn được kết thân nhưng mình không là bằng hữu
Nhét vào khối óc mày thì biết bao lần đủ
Dạy cái thằng tiểu nhân thì thôi chi bằng ngủ
 
[Am]Sống trong bang tao có tính hiên ngang
Và tao quyết không tham chi có mấy đồng vàng
Đi từ Á Đông Âu khi mình quá thân nhau
Huynh đệ mình kết duyên sâu cùng nhau mở rộng địa bàn
Nhưng mà lòng tao lại càng phiêu
Gian sơn hiểm trở nên tao phục hàn yêu
Nam nhi chí lớn tao đã đấng phong lưu
Anh em tao kết nghĩa đều là đại trượng phu
 
[Am]…Danh tụi tao ghi trong kỳ thư tay vòng đeo hình Tỳ Hưu
Linh vật thờ là con quỷ dữ sống không ngại thiên địa hư
[Am]…Danh tụi tao ghi trong kỳ thư tay vòng đeo hình Tỳ Hưu
Linh vật thờ là con quỷ dữ sống không ngại thiên địa hư
[Am]…Tây Sơn, Hào Kiệt. Tây Sơn, Hào Kiệt.
Tây Sơn, Hào Kiệt. Tây Sơn, Hào Kiệt
 
Dòng đời [Am]bao nhiêu khó khăn buồn phiền
Thời gian cho ta sống trong đồng tiền
Dù cao sang khắp trăm vùng miền
Mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh dùng quyền
Thôi bây giờ mày quên công cán đi
Làm một bài nhạc thật là đáng ghi
Vuốt hết nước mắt khi nó gán mi
Quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ
 
Tấm thân của [Am]tao đã cố mà chống trọi
Đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn tro
Thằng đầu đàn vứt công không ngại khó
Để cho anh em có thể ngồi bàn to
Phiêu bạt chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ
Vạn sự tùy duyên mặc kệ không cần lo
Muốn ngồi viết nhạc ấn mình trong phòng nhỏ
Tóm lại là không có thích chuyện vòng vo
 
[Am]Mãnh hỗ vương mình tỏa cao minh
Cây to gió lớn trong danh vọng
Phơi sương chắn gió, hư hao hình
Da vàng chính thống, Huyết Thanh Rồng
Cường trì chí dung trấn gia phong
Thịnh hưng sự nghiệp uy danh tỏa
Hùng bá thiên hạ đến ra đông
Ghé vai gánh đỡ cả sơn hà
 
[Am]Sống trong bang tao có tính hiên ngang
Và tao quyết không tham chi có mấy đồng vàng
Đi từ Á Đông Âu khi mình quá thân nhau
Huynh đệ mình kết duyên sâu cùng nhau mở rộng địa bàn
Nhưng mà lòng tao lại càng phiêu
Gian sơn hiểm trở nên tao phục hàn yêu
Nam nhi chí lớn tao đã đấng phong lưu
Anh em tao kết nghĩa đều là đại trượng phu
 
[Am]…Danh tụi tao ghi trong kỳ thư tay vòng đeo hình Tỳ Hưu
Linh vật thờ là con quỷ dữ sống không ngại thiên địa hư
[Am]…Danh tụi tao ghi trong kỳ thư tay vòng đeo hình Tỳ Hưu
Linh vật thờ là con quỷ dữ sống không ngại thiên địa hư
[Am]…Tây Sơn, Hào Kiệt. Tây Sơn, Hào Kiệt.
Tây Sơn, Hào Kiệt. Tây Sơn, Hào Kiệt
—————–

If you wanna study G5R Squad Tây Sơn Hào Kiệt guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!