Tặng Phẩm Thần Linh played in guitar can be one of the best music you liked. Not only hearing the song but you can play “Tặng Phẩm Thần Linh by Trầm Hương FMSR” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Tặng Phẩm Thần Linh guitar chords, you’ve come to the right website.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Tặng Phẩm Thần Linh” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tặng Phẩm Thần Linh by Trầm Hương FMSR Guitar Chords

ĐK: (Xin Chúa [E7]ban Thánh [A]Thần)
Xin Chúa [E7]ban Thánh [A]Thần.
Người [A]đến biến đổi chúng [Bm]con nên những [E]người công [A]chính.
Người [D]là ân huệ của [A]trời.
Là nhịp [C#m]cầu nối kết tình [E]yêu đất [A]trời.
 
1. Tặng phẩm thần [Am]linh ban
cho nhân [G]gian, ôi tuyệt vời cao [C]quý!
Người như ý [G]thơ dệt nên khúc [F]ca.
Như mẹ [Dm]hiền yêu dấu con [Am]mình.
Ánh lửa [A]hồng sưởi ấm đêm [E7]đông.
 
2.Tặng phẩm thần [Am]linh như sương
long [G]lanh trên nụ hồng nhỏ [C]bé.
Người cho lớn [G]lên, Người tỏa ngát [F]hương.
Thắp ngọn [Dm]đèn Đức Mến trong [Am]hồn.
phím đàn [A]nào rung hết yêu [E7]thương.
 
3. Tặng phẩm thần [Am]linh ban cho
nhân [G]gian, ôi tặng phẩm vô [C]giá!
Từ trong trái [G]tim thầm nói với [F]ta.
Tiếng dịu [Dm]dàng tha thiết vô [Am]vàn.
Tiếng gọi [A]nhìn lên Đức [E7]Ki-tô.
—————–

If you want to be master of Trầm Hương FMSR Tặng Phẩm Thần Linh guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!