Tan theo gió played in guitar might be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Tan theo gió by Quốc Cường” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Tan theo gió guitar chords, you just visit to the right website.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Tan theo gió” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tan theo gió by Quốc Cường Guitar Chords

Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em]

[C] Những phút đắm đuối [D] yêu thương bên nhau
Rồi [Bm] tan trong cơn đau người ra [Em] đi
[C] Cố giấu nước mắt [D] buông lơi đôi câu
[Bm] Thôi em ra đi có tiếc [Em] chi.

Giờ [C] còn lại còn lại là lời hứa tan [D] vào cùng làn cùng làn gió
Mà [Bm] khi xưa đôi ta đã trao [Em] nhau
Cứ buông trôi kỷ [C] niệm mà đi có tiếc [D] chi
Và rồi ngày [Bm] mai em sẽ quên anh [Em] thôi.

ĐK:
Đừng về bên anh khi [C] anh chẳng còn [D] chi
Cứ vội [Bm] đi khi em bên người [Em] ấy
Đừng bận lòng thêm chi [C] nữa những ngày [D] xưa
Sẽ còn [Bm] đây trong những ký ức tuyệt [Em] vời.

Thế nên ta hãy [C] dừng lại đây [D] dừng lại đây
Người yêu [Bm] ơi anh kêu tên em lần [Em] cuối
Và rồi em hãy [C] cứ ra đi người [D] cứ ra đi
Rồi ngày [Bm] mai ta sẽ gọi tên nhau người yêu [Em] cũ thôi em.
—————–

If you wanna study Quốc Cường Tan theo gió guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!