Tân nhạc trích đoạn Máu nhuộm sân chùa in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Tân nhạc trích đoạn Máu nhuộm sân chùa by Yên Lang” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Tân nhạc trích đoạn Máu nhuộm sân chùa guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Tân nhạc trích đoạn Máu nhuộm sân chùa” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tân nhạc trích đoạn Máu nhuộm sân chùa by Yên Lang Guitar Chords

[Dbm] [Gbm] [Abm] [Dbm]
Ngăn cách [E]này ngàn thu vương sầu
Mai này vắng xa thương nhớ không [Dbm]nhòa,
Thương kẻ đi [E]xa, lòng nặng mang bao niềm đau
Có nghe trong [Abm]tâm tư xót xa duyên lỡ làng.
Em chốn này nhìn mây cuối [Dbm]trời,
Thương người chốn [E]xa, sương ướt vai [Dbm]mềm.
Em ở nơi [E]đây rượu hồng mặn môi ngày vui,
Pháo vang đêm vu [Abm]quy, riêng lòng mình buồn [Dbm]đau.
Nếm men đắng [Abm]cay trào dâng thương người chân mây.
—————–

If you want to study Yên Lang Tân nhạc trích đoạn Máu nhuộm sân chùa guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!