Tâm tình gửi Huế in guitar acoustic version maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Tâm tình gửi Huế by Hoàng Thi Thơ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Tâm tình gửi Huế guitar chords, you have visit to the perfect site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Tâm tình gửi Huế” guitar chords has Tango rhythm and included in “” album.

Tâm tình gửi Huế by Hoàng Thi Thơ Guitar Chords

1. Mùa thu đến bao [Am] giờ [G]
Lòng chợt thấy bơ [C] vơ
Nghe tâm tư chạnh [Dm] nhớ
Quê hương tôi ngoài [Am] nớ
Con Sông Hương tình [E7] tứ
Bên tiếng thông Ngự [Am] Bình.

2. Gửi vài chữ tâm [Am] tình [G]
Về xứ Huế xa [C] xôi
Thương Kim Luông vành [Dm] nón
Thương Vân Lâu điệu [Am] hát
Thương Ðông Ba giọng [E7] nói
Thương khói trên sông [Am] chiều.

ĐK:
Chuông nức [Dm] nở trên đồi
Chuông Thiên Mụ trầm [Am] ngâm
Làm hồn ai trầm lắng [F]
Văng vẳng muôn câu [E7] hò
Tưởng chừng giữa giấc mơ.

3. Giờ thương nhớ tơi [Am] bời [G]
Ngày đêm nhớ khôn [C] nguôi
Khi mưa rơi nẻo [Dm] vắng
Khi chuông buông chiều [Am] nắng
Tôi tương tư trời [E7] Huế
Ôi xứ Huế xa [Am] vời.
—————–

If you want to study Hoàng Thi Thơ Tâm tình gửi Huế guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!