Tam nam vẫn phú in guitar acoustic version may be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Tam nam vẫn phú by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tam nam vẫn phú guitar chords, you already come to the perfect place.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Tam nam vẫn phú” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tam nam vẫn phú by Guitar Chords

Đêm [Am]nằm vắt trán suy [F]tư.
Vì sao số [G]kiếp buồn ơi là [Am]buồn.
Đã [G]nghèo còn mắc cái [Dm]eo.
Hên đâu chẳng thấy mà chỉ xui [Am]hoài.
Nhân [G]gian xưa có câu [C]rằng :
Tam nam bất phú in hằn trong [Dm]tim.
Ngày nay có [Am]1 gia [G]đình
Có con 3 đứa chỉ toàn là [C]trai.
Anh [C]cả hơi chút khù [Am]khờ.
Lấy vợ rể chịu nhiều hẩm [Dm]hiu.
Thằng 2 học thức đàng [G]hoàng.
Nhưng lo sự nghiệp nên [Dm]quên duyên [C]tình.
Cậu [F]út yêu sớm ham chơi.
Phải làm bố [G]trẻ chăm [Dm]con mỗi [C]ngày.
[A]Sau khi quyết chí vượt [Dm]qua.
Gia đình hạnh [G]phúc cả nhà an [C]vui.
Ngày [F]xưa bất phú tam [G]nam.
Bây giờ bất [Dm]phú tam nam xưa [C]rồi.
3 [Dm]trai cố [Am]gắng làm [G]giàu
tam nam vẫn [Em]phú vẫn giàu đấy [C]thôi.
3 [Dm]trai cố [Am]gắng làm [G]giàu tam
nam vẫn [Em]phú vẫn giàu đấy [C]thôi.
—————–

If you wanna learn Tam nam vẫn phú guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!