Tám năm một tình yêu played in guitar might be one of the good music you liked. Not only hearing the music but you can play “Tám năm một tình yêu by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Tám năm một tình yêu guitar chords, you have come to the perfect page.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tám năm một tình yêu song.

“Tám năm một tình yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tám năm một tình yêu by Guitar Chords

1. Ngọt đắng người ơi men tình [Em] bể dâu
Xin giữ lại nhau bao kỷ [A] niệm đầu
Dù [Am] cho ngày tháng qua [Em] mau
Nhưng lòng anh không phai [C] dấu
Cớ sao [D] mình chẳng còn gần [B7] nhau
 
Vì biết rằng anh đã làm [Em] khổ em
Thương khóc nhiều đêm yêu đã [A] cạn rồi
Lời [Am] em làm nát con [Em] tim
Nghe hồn anh như chết [D] lịm
Em cuối mặt nhưng lòng [Em] khổ đau [D] [Em]
 
ĐK: Đã tám năm [C] rồi tám năm [Am] rồi
Bao [Em] mặn nồng chua [G] cay
Xin [Em] thề đừng phụ [Am] nhau
Nhiều [D] đêm anh thức [C] trọn
Em [D] bắt anh gãi [G] đầu
Không [B7]ngủ được anh ơi!
 
[Em] Đã tám năm [C] rồi tám năm [A] rồi
Ta [Em] còn gì em [G] ơi
Hay [Em] còn lại từng [Am] đêm
Nằm [D] đây ôm kỷ [C] niệm
Lây [D] lất bên giấc [G] ngủ
Cầu [Bm7] mong em thứ [Em] tha [D] [Bm] [Em]
 
2. Trọn kiếp chỉ yêu muôn đời [Em] chờ em
Xin khép vào tim thương nhớ [A] vơi đầy
Nhiều [Am] đêm lòng vẫn nguyện [Em] cầu
Em về yêu như thuở [D] nào
Anh chấp nhận tất cả [Em] vì em [D] [Em]
—————–

If you wanna study Tám năm một tình yêu guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!