Tâm hồn sỏi đá in guitar acoustic version might be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Tâm hồn sỏi đá by Lương Bằng Quang” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Tâm hồn sỏi đá guitar chords, you just come to the perfect web.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Tâm hồn sỏi đá” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Tâm hồn sỏi đá by Lương Bằng Quang Guitar Chords

1. [Em] Có tiếng mưa rơi trong đêm mình [Am] lắng nghe
[D] Góc tối cô liêu ùa theo những hoài [G] nghi cứ thế [Am/C] [B7]
[Em] Nỗi nhớ thở dài mình anh đây với [Am] bao ê chề
Phải [F#m7b5] chăng em đã nói [B7] chia tay thì chẳng [Em] trở về
 
Anh ơi đừng [Am] vội đừng hờn trách [D] cứ nhau
Em cũng cảm [Gmaj7] nhận trọn vẹn những [Cmaj7] nỗi đau
Thời gian [Am] xoá dịu vết thương
[F#m7b5] Đêm chỉ là vấn [B7] vương
 
ĐK: Điều này sẽ tốt cho cả [Em] hai đâu [D]chỉ riêng [C] ai
Sẽ tốt cho cả [C]hai nếu [Bm]như ngày [Am] mai
Nếu ta [F#m7b5] chọn dừng lại tất cả
Những ngày [B7] sau là nỗi xót xa
 
Điều này sẽ tốt cho cả [Em] hai đâu [D]chỉ riêng [C] ai
Sẽ tốt cho cả [C]hai cũng [Bm]sẽ nhạt [Am] phai
Chắc bây [F#m7b5] giờ chẳng thể níu kéo phải không [B7] em?
Còn mình anh với [Em] đêm
 
2. [Em] Nỗi nhớ chơi vơi trong đêm mình [Am] lắng nghe
[D] Góc tối cô liêu ùa theo những hoài [G] nghi cứ thế [Am/C] [B7]
[Em] Đã hết thật rồi mình anh đây với [Am] bao ê chề
Phải [F#m7b5] chăng em đã nói [B7] chia tay thì chẳng [Em] trở về
 
Anh ơi đừng [Am] vội đừng hờn trách [D] cứ nhau
Em cũng [Gmaj7] cảm nhận trọn vẹn những [Cmaj7] nỗi đau
Bởi càng [Am] yêu càng lún sâu
[F#m7b5] Ta đành xa cách [B7] nhau
—————–

If you wanna learn Lương Bằng Quang Tâm hồn sỏi đá guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!