Tại sao Chúa chọn con in guitar acoustic version can be one of the good music you liked. Not only hearing the music but you can play “Tại sao Chúa chọn con by Lm. Nguyễn Văn Tuyên” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Tại sao Chúa chọn con guitar chords, you’ve visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Tại sao Chúa chọn con” guitar chords has Fox rhythm and included in “” album.

Tại sao Chúa chọn con by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Guitar Chords

1. Tại sao Chúa [Am] đã mời [E]con, tại [E7] sao Chúa đã gọi [Am] con
Tại sao Chúa [Dm] đã chọn con [G] đi làm nhân [C] chứng [E7]
Hồn con cất [Am] tiếng ngợi [E]khen, hồn [E7] con lên tiếng tạ [Am] ơn
Và con tiến [Dm] bước tận trung [E7] rắc gieo Tin [Am] Mừng. [E]
 
ĐK:
Vì tình [A] Ngài đã yêu [Bm] con từ đời [E7] đời chở che [A] con
Và ngàn [F#m] đời sẽ thương [Bm] con [E7] không bờ không [A] bến
Nguyện một [F#7] đời kính tin [Bm] yêu trọn một [C#7] đời nhớ ơn [F#m] thiêng
Và tình [B7] này hiến dâng [E] lên [E7] Chúa Cha nhân [A] hiền. [Bm] [A/C#] [E]
 
2. Ngàn xưa Chúa [Am] đã gọi [E]con từ [E7] khi tinh tú ngàn [Am] sao
Và khi sông [Dm] núi đồi cao [G] mây trời chưa [C] có [E7]
Đời con vui [Am] sướng triền [E]miên ngủ [E7] yên bên Chúa tình [Am] yêu
Lệ hoen đôi [Dm] mắt quỳ đây [E7] tiếng ca dâng [Am] Ngài. [E]
 
(ĐK)
 
3. Và nay Chúa [Am] đã nhìn [E]con tìm [E7] con giữa chốn bùn [Am] nhơ
Chọn con khanh [Dm] tướng từ đây [G] ân tình bên [C] Chúa [E7]
Này con biết [Am] đáp đền [E]sao, chỉ [E7] dâng lên Chúa đời [Am] con
Tình yêu đền [Dm] đáp tình yêu [E7] trái tim mọn [Am] hèn. [E]
 
(ĐK)
—————–

If you wanna be master of Lm. Nguyễn Văn Tuyên Tại sao Chúa chọn con guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!