Tải đạn ra chiến trường in guitar acoustic version maybe one of the good song you liked. Not only hearing the song but you can play “Tải đạn ra chiến trường by Thanh Anh” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Tải đạn ra chiến trường guitar chords, you have come to the best website.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Tải đạn ra chiến trường” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Tải đạn ra chiến trường by Thanh Anh Guitar Chords

Từng phút từng [Gm] giây chiến trường đang mong đợi
Chị em mình mau tải đạn nhanh [Bb] lên
Quê hương ta đó chìm [F] trong lửa máu
[Dm] Anh giải phóng quân đang cần [Gm] đạn giết thù

Chị em mình [Bb] ơi nào ngại gian lao
Đường ta [Gm] đi dù đạn bom chặn [Bb] lối
Suối sông nhiều dốc đứng đèo [Gm] cao

Chị em [Gm] mình mang đạn nặng hai vai
Nặng sao hơn thù quân giặc [Bb] Mỹ
Ơi anh giải [Gm] phóng giết Mỹ nhiều hơn nữa
Chiến công rồi sẽ nở như [F] hoa

Chị em nhanh [Dm] lên tải đạn ra chiến [Gm] trường
Chung sức giết [Bb] thù giải phóng miền Nam
Thống nhất nước nhà cùng hát khải hoàn [Gm] ca
—————–

If you want to be master of Thanh Anh Tải đạn ra chiến trường guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!