Ta trao em đó in guitar acoustic version maybe one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Ta trao em đó by Nguyễn Tâm Hàn” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Ta trao em đó guitar chords, you just come to the right web site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Ta trao em đó” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ta trao em đó by Nguyễn Tâm Hàn Guitar Chords

Ta trao em [Dm] đó chút linh hồn tuổi [Gm] ngọc
Còn lại trong [A7] ta lúc ngày đã phôi [Dm] pha
Ta trao em [Bb] đó máu tim còn luân [F] chuyển
Còn bừng [A7] lên những ánh lửa tình [Dm] yêu.

Ta trao em [Dm] đó bàn tay ta băng [F] giá
Mơ một vòng [D7] ôm trong ánh xế hoàng [Gm] hôn
Ta trao em [Dm] đó những thiết tha diệu [Gm] vợi
Bừng dậy trong [A7] ta bao triền sóng xô [Dm] dồn.

Này [Dm] em tình yêu mình [F] đấy
Nắm lấy nghe [Gm] em dù tình đã muộn [Dm] màng
Dù tình chỉ [A7] là đêm nhìn sao rơi thầm [Dm] ước
Được chút nồng [F] nàn trong [A7] cuối nẻo đời [Dm] hoang.

Ta trao em [Dm] đó cả cuộc đời bươn [Gm] chải
Cả hồn [A7] mình cả [Bb] khô khốc vành [C] môi
Ta trao em [F] đó này em [Gm] yêu ta [Dm] đã
Đặt bóng hình [A7] em ngự giữa trái tim [Dm] rồi.
—————–

If you wanna be master of Nguyễn Tâm Hàn Ta trao em đó guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!