Ta nợ in guitar acoustic version can be one of the good song you liked. Not only hearing the music but you can play “Ta nợ by Nguyễn Tâm Hàn” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Ta nợ guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ta nợ music.

“Ta nợ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ta nợ by Nguyễn Tâm Hàn Guitar Chords

Ta [Em] nợ một đời làm sao [B7] trả
Ngập [Em] ngừng dăm tiếng cảm ơn [D] suông
Chỉ [Am] như giọt nước xuôi biển [Em] lớn
Lòng thêm hổ [Am] thẹn lúc soi [G] gương.

Ta [Em] nợ thịt da từ cha [B7] mẹ
Máu [Em] chảy bao năm mãi chẳng [B7] ngừng
Biết [G] lấy gì đong công gì [Em] trả
Nửa nợ ầm thầm lấp yêu [B7] thương.

Ta nợ [G] người từ ngàn năm [Em] trước
Trả nợ [D] hoài từng phút chưa [Em] xong
Vốn lời [B7] như sóng mùa đọng [Em] biển
Vỗ mãi vào bờ đá rêu [B7] phong.

Ta nợ trời [Em] trăng ta nợ mây những chiều hiu gió
Những đêm [B7] dài người vỗ về ta
Bằng ánh [Em] sáng bằng tiếng thì [B7] thầm rất nhỏ [Em] nhoi.

Ta [Em] nợ đường đi hoa cỏ [Am] dại
Nợ [Em] từng xuân biết khúc đông [B7] sang
Công nợ đời [Am] này xin tạm [Em] khất
Tháng năm mòn [B7] nhẵn trắng mất [Em] rồi.
—————–

If you wanna learn Nguyễn Tâm Hàn Ta nợ guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!