Ta hứa sẽ nhận ra in guitar acoustic version can be one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Ta hứa sẽ nhận ra by Lê Cát Trọng Lý” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Ta hứa sẽ nhận ra guitar chords, you’ve visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Ta hứa sẽ nhận ra music.

“Ta hứa sẽ nhận ra” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Ta hứa sẽ nhận ra by Lê Cát Trọng Lý Guitar Chords

[Am] Xuân qua rồi Thu năm thay nhau ngày đêm ta chưa thấy [Em] yên bình
[Am] Không gian lặng im em trôi lăn nghìn năm, em như cánh [Em] hoa bay

[F] Ta yêu nhau từ khi em chưa biết [C] anh bây giờ
[F] Lời hứa sẽ quay về, dẫu bao bịt [G] bùng cách ngăn

[Am] [Em]
[Am] [Em]
[F] [C]
[F] [G]

ĐK1:
Anh [C] hứa sẽ nhận ra, khi dấu [Em] chân em tìm anh
Anh [F] hứa sẽ đậm sâu, như đất [G] hiền ôm lấy cây.

Ta [C] hứa đã nhận ra ta đã [Em] yêu nhau từ lâu
Ta [F] hứa sẽ tìm nhau, đến [G] vạn muôn kiếp sau

Đã [Em] vạn muôn kiếp trước, sẽ [Am] vạn muôn kiếp nữa
[F] Đến bao giờ thế [G] gian ngừng

ĐK2:
Em [C] muốn được gần bên em ước [Em] ao được cùng anh
Đi [F] hết khung trời kia hết [G] lòng trao đến anh

Ta [C] hứa đã nhận ra ta đã [Em] yêu nhau từ lâu
Ta [F] hứa sẽ tìm nhau, đến [G] vạn muôn kiếp sau

Đã [Em] vạn muôn kiếp trước, sẽ [Am] vạn muôn kiếp nữa
[F] Đến bao giờ thế [G] gian ngừng

(Ta hứa sẽ nhận [C] ra)
—————–

If you wanna be master of Lê Cát Trọng Lý Ta hứa sẽ nhận ra guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!