Sông ngọc played in guitar can be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Sông ngọc by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Sông ngọc guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Sông ngọc music.

“Sông ngọc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sông ngọc by Guitar Chords

Cúi [C] xuống một dòng [Am] sông
Nghe [Dm] bước đời êm mơ
Lắng [G] xuống một mùa Ðông
Hồn người tan theo [Dm] gió

Cúi [C] xuống một giòng [Dm] sông
Nhớ [F] gì không bé [C] dại ?
Nghe [Em] từ hồn lược [G] gương
Tuổi [G7] thơ nào heo [C] may.

[Ab] Ta Trương Chi thời [Fm] đại
[E7] Lỡ lạc vào dòng [Am] êm
[G] Người Mỵ Nương kiếp [F] khác
Mắt [Dm] ướt [G7] khóc đời [C] chim.

Cúi [C] xuống một dòng [Am] sông
Em [Dm] mượt mà nắng [C] lụa
Biếc [Em] ngời hạt sương [G] trong
Gieo [G7] xuống đời tiễn [C] đưa

Cúi [C] xuống một giòng [Dm] sông
Thì [F] thào giòng tóc [C] gội
Giữ [Em] lấy những lời [G] mưa
Cho [G7] mát đời cô [C] liêu
—————–

If you wanna learn Sông ngọc guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!