Sóng không từ biển in guitar acoustic version might be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Sóng không từ biển by Lê An Tuyên” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Sóng không từ biển guitar chords, you’ve visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Sóng không từ biển music.

“Sóng không từ biển” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sóng không từ biển by Lê An Tuyên Guitar Chords

Tuổi thơ anh trên [Dm] sóng, nên xây hoài biển [Bb] xanh
Biển đưa ngàn cánh [C] võng, ru bồng [Am] bềnh, bồng bềnh tuổi [Dm] thơ
Thuyền [Am] ơi, về [Bb] đâu?
Thuyền có nhớ chăng sóng không từ [C] biển từ miền em [F] thôi
 
Ai thả bè [Bb] trôi [C] trên biển [F] xanh
Chiều vàng nắng [A7] hạ, lòng anh từng đợt sóng [Bb] xô
Ngàn cơn sóng [C] xô nhớ [A7] thương vô [Dm] bờ.
 
Anh chỉ là giọt [Bb] nhỏ [C] giữa dòng đời lặng [F] trôi
Mà trước em anh [A7] ngỡ, trước muôn trùng biển [Dm] khơi
Trên biển chiều [Bb] nay [C] cánh buồm [F] đỏ
Thao thức một [Am] đời biển và [Bb] em
Thao thức một [A7] đời biển và [Dm] em.
—————–

If you want to be master of Lê An Tuyên Sóng không từ biển guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!