Sống giả in guitar acoustic version maybe one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Sống giả by Lâm Hùng” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Sống giả guitar chords, you just come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Sống giả” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Sống giả by Lâm Hùng Guitar Chords

1. Ngước mặt nhìn [Em] đời, cuộc đời bạc trắng như [Am] vôi
Cúi mặt gục [D] đầu nửa [B7] đời ta đã về [C] đâu
[E7] Sống để một [Am] ngày, một ngày [B7] ta biết thương [Em] đau

2. Sống thật vì [Em] đời, rồi đời cũng chán chê [Am] ta
Sống thật vì [D] người, mà [B7] người vẫn bỏ ta [C] đi
[E7] Sống thật vì [Am] tình, để giờ [B7] đây ta khóc một [Em] mình

ĐK 1: Người đời quen [C] lối sống [E7] giả bạn [Am] bè sao mới hôm [Em] qua
Mà [Am] nay dối gian thật [B7] nhiều cuộc đời ta có bao [C] nhiêu
Người cho ta [C] biết sống [E7] giả rượu [Am] đời ta uống hôm [Em] qua
Đêm [Am] nay ta bước chân âm [B7] thầm để ngày mai ta cố quên [Em] lỡ lầm

ĐK 2: Người đời quen [C] lối sống [E7] giả bạn [Am] bè xảo trá điêu [Em] ngoa
Tình [Am] nhân dối gian lọc [B7] lừa nửa đời ta nếm thương [C] đau
Người cho ta [C] biết sống [E7] giả rượu [Am] đời ta uống hôm [Em] qua
Đêm [Am] nay ta bước trong âm [B7] thầm để ngày mai ta cố quên [Em] đời ta
—————–

If you want to be master of Lâm Hùng Sống giả guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!