Sông Có Khúc Người Có Lúc played in guitar maybe one of the perfect music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Sông Có Khúc Người Có Lúc by Mr Siro” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Sông Có Khúc Người Có Lúc guitar chords, you already come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Sông Có Khúc Người Có Lúc” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Sông Có Khúc Người Có Lúc by Mr Siro Guitar Chords

[Am]Từng dòng thư [G]khiến anh đau lòng
[G]Mình anh lê bước trong âm thầm
[Dm]Mình anh bước [Em]trong niềm vô vọng
[F]Lời thề khiến ai [E7]cũng mơ mộng.
Cầu mong đôi ta mãi mãi như mong đợi
Vậy thôi anh chẳng mong xa vời
Chẳng biết phải khóc hay là nên cười
Ngày em buông tay không lời trăn trối.
[Am]Dòng sông có khúc, chảy [G]xiết không ai hay
[F]Lòng người có lúc thay đổi [C]không ai hay
[Dm]Mỗi người [Em]một số phận riêng không [Am]chung đường
Lời chia tay ấy không nao núng, không xót xa
Vì bao lâu nay môi hôn đã không mặn mà
Chấp nhận lời xé đôi muộn màng.
—————–

If you want to learn Mr Siro Sông Có Khúc Người Có Lúc guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!