Sống chung với mẹ vợ played in ukulele can be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Sống chung với mẹ vợ by ” using ukulele too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are looking for Sống chung với mẹ vợ ukulele chords, you just come to the best site.

Yups, ukulele is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play the song.

“Sống chung với mẹ vợ” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Sống chung với mẹ vợ by ukulele Chords

Tình yêu như [F] cái lồng, [Bb] có chú chim ở [C] trong lồng
[Dm] Chim khóc lóc và kêu rằng, [Am] cớ sao ai lại nỡ nhốt chim
Một [Bb] khi nhốt chim ở trong [Am] lồng
Chim sẽ [Bb] không tung đôi [Gm] cánh lên bầu [F] trời, chim muốn [C] bay!

[Gm][Gm][Dm][Gm][Gm]-[Eb][Em][Am]

Mẹ vợ tôi [Dm] đấy, tên là Bành Thu [Am] Hiên
[C] Nhà ở Kim [Bb] Liên ngày trước [C] bán miến bên đường [F] tàu
[Dm] Vừa rồi bị Công [Gm] An, dẹp luôn quán [Am] miến
Thế nên Hiên thất nghiệp [Dm] rồi (chắc chắc cùm cum cum)

Nhiều lần buông [Am] xuôi, [C] cờ bạc thâu [Bb] đêm
Rượu chè bê [C] tha kể cả con khuyên ngăn [F] hết lời
[Dm] Cứ khuyên là mẹ [Gm] “Đấm”
Mà một khi mẹ [Am] “Đấm” thì bầm đôi [Bb] mắt
Mấy hôm [C] sau vẫn còn [Dm] đau

Năm [Bb] xưa làm thợ xây, bước [Am] chân lầm lỡ
Bước [Gm] sâu vào [C] quá không rút [F] kịp
Chân [Gm] ơi là chân, mày [Am] ngu vậy chân
Mò vào trong [Bb] đây mà đếu biết đường [A7] ra

Qua [Bb] bao thời gian, sống [Am] trong ngục giam
Bố [Gm] về làm thợ [C] xây còn sướng [F] hơn
Nam [Gm] Nhi Đại Trượng Phu mình [Am] không sợ chết
Mà dù có [Bb] chết tôi [C] cũng phải vùng [Dm] lên

RAP: [Dm] Bao nhiêu năm sống như nô [Bb] lệ
Cũng phải đến [C] ngày dứt áo ra [F] đi
Xách va li quyết tâm ra [Bb] đi
Sẽ không trở [Gm] về, quyết không trở [F] về!!

Thà một lần vùng dậy vinh [C] quang còn hơn ở đây có ngày mất [Gm] mạng
Mẹ sau này mẹ đừng tìm [C] con vì một khi đi là không trở [F] về
(Không về! Không về! Không về! Không về! Không về!)

Con ơi con hãy nghe lời [F] mẹ chớ đi linh tinh chớ đi ra đường
Đi linh tinh sẽ bị Cơ Động bắt lên trên [C] phường, bắt lên trên [F] phường
Lời mẹ dặn là mày phải [C] nghe mà mày không nghe mẹ cho vỡ [Dm] mồm
Mẹ như là mẹ ruột của [Gm] con mẹ thương con mẹ không đánh [F] con
(Ngoan nào, Ngoan nào, Ngoan nào, Ngoan nào, Ngoan nào)

[F][Dm][Bb][C][F]

[F] Lung linh, lung linh, tình [Bb] mẹ tình [F] con
[F] Con không đi nữa nhưng mẹ [Bb] đừng đánh [F] con
[F] Ok con trai, mẹ [Bb] thề mẹ [F] hứa
[F] Lung linh lung linh hai [C7] tiếng gia [F] đình

[F] Con đang mang thai mẹ [Bb] đừng to [F] tiếng
[F] Hát to như thế, làm [Bb] cháu nó [F] sợ
[F] Ok con gái, mẹ [Bb] vặn nhỏ Vo-[F] lume
[F] Lung linh lên luôn hai [C7] tiếng gia [F] đình
—————–

If you wanna be master of Sống chung với mẹ vợ ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of musics, and each of them is easy to master.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web.
Looking for another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!