Sống Chết Có Nhau (OST Giang Hồ Chợ Mới) played in guitar might be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Sống Chết Có Nhau (OST Giang Hồ Chợ Mới) by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Sống Chết Có Nhau (OST Giang Hồ Chợ Mới) guitar chords, you’ve come to the best web site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Sống Chết Có Nhau (OST Giang Hồ Chợ Mới)” guitar chords has Rock rhythm and included in “” album.

Sống Chết Có Nhau (OST Giang Hồ Chợ Mới) by Guitar Chords

1. [Am]Có những lúc sống gió như gục [Dm]ngã ta
[E7]Anh em ta bên nhau cùng vượt [Am]qua
[C]Dù bao gian khó [Dm]chẳng đổi thay lòng
[F]Bao trở ngại cũng [E7]xong.
 
2. [Am]Có những lúc mỗi bước thêm buồn [Dm]chí trai
[E7]Anh em ta bên nhau con đường [Am]dài
[C]Cùng dòng máu nóng [Dm]sống không hai lòng
[F]Vai kề vai chung một [E7]lòng.
 
DK: Là [Am]anh em bên nhau nào [Dm]ngại chi thương đau
Cuộc [E7]đời bao nhiêu lâu sống [Am]chết ta vì nhau
Với [F]nghĩa nhân ta nguyện thề mãi [C]mãi không sai lời thề
Chuyện [Dm]đời nào của riêng ai bao [B7]nhiêu ân tình [E7]ngang trái.
 
Máu [Am]nóng chảy chung một dòng nghĩa [Dm]khí trái tim mở rộng
Chẳng [E7]nghĩ cho bản thân nguyện xin xả [Am]thân anh em vì nhau
Sống [F]chết ai không một lần hãy [C]sống sao cho thật lòng
[Dm]Mãi là anh em tốt của [E7]nhau ngày [Am]sau.
 
(1) (2) (DK) (DK)
—————–

If you wanna learn Sống Chết Có Nhau (OST Giang Hồ Chợ Mới) guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!