Sinh Viên Về Quê in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Sinh Viên Về Quê by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Sinh Viên Về Quê guitar chords, you just visit to the best website.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Sinh Viên Về Quê” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Sinh Viên Về Quê by Guitar Chords

Một [Am]ba-lô, tôi khoác [C]trên vai
Qua [Am]ga, tìm cách [G]về nhà
Dòng người chen [C]ngang
Ngao [E7]ngán tôi ra đường quốc [Am]lộ
Tìm một xe [C]ca
Nhưng không [E7]có nên tôi đành quốc [Am]bộ
Này em [Am]yêu, em có [C]hay chăng
Sinh [Am]viên, đâu có [G]nhiều tiền
Và một xe [C]ca
Đang lăn bánh [E7]trên đường quốc [Am]lộ
Rồi người lơ [C]xe
Đã vẫy [E7]gọi gọi người [Am]lên xe
Chorus:
[Am]Đưa 20 nghìn đây
Dạ thưa bác [G]em không có [Am]tiền
Ô [Am]hay chưa cậu kia
Không có tiền [G]mời cậu xuống [Am]xe
[F]Xin các bác thương cho
[E7]Cháu nhẵn túi thật mà
Xin [F]các bác thương [E7]cho
Một lần [Am]thôi !!!
[Am]Không lôi thôi cậu kia
Mời cậu xuống [G]cho tôi tính [Am]tiền
Lên [Am]xe đi bà con
Ai có [G]tiền mời ngồi ghế [Am]trên
[F]Đã hết cách van xin
Đã [E7]hết cách van nài
Nếu [F]các bác không [E7]cho
Đành chịu thôi [Am]!!!
—————–

If you wanna study Sinh Viên Về Quê guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!