Sex noll två played in ukulele can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Sex noll två by KSMB” using ukulele too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its ukulele chords.

If you are searching for Sex noll två ukulele chords, you already visit to the perfect website.

Yes, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth ukulele will feel to play the song.

“Sex noll två” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Sex noll två by KSMB ukulele Chords

capo 5

[Em]jag ligger hemma [C]i min säng en[Em] helt vanlig [C]dag,
[Em]runt om mig finns tus[C]entals människor,[Bm] här finns bara[Em] jag.
[Em]kroppen skriker ef[C]ter sömn men h[Em]järnan säge[Em]r nej.
[Em]å jag tänker att jag [C]aldrig mer ska [Bm]träffa nån s[Em]om dig.

[Em]du visade mig n[C]ågot som jag al[Em]drig trodde f[C]anns.
[Em]någonting som g[C]jorde att allt det o[Bm]behagliga förs[Em]vann.
[Em]du skaka om mitt h[C]uvud, och fö[Em]rstora min pup[C]ill.
[Em]och visade ett s[C]tälle där man[Bm] gör vafan man[Em] vill.

[G]det varade så [C]kort men jag vill[Em] dit nu en gång [C]till.
[Em]så snälla ta mig[C] dit där man f[Bm]r göra som [Em]man vill.

[Em]polisen kom och s[C]krek och slog och [Em]spottade på m[C]ig.
[Em]det var i förrgår [C]när jag stod oc[Bm]h väntade p[C]å dig.
[Em]dom sa “vad gör du [C]här?”, å jag[Em] sa “här får ma[C]n stå”.
[Em]dom sa “stick i[C]väg ditt svin”, och[Bm] jag sa “varför[Em] då”.

[G]så nu är jag slage[Em]n blå och gul[C] utanpå och inn[Em]antill.
[Em]så snälla ta mig[C] dit där man f[Bm]år göra som ma[Em]n vill.

[Em]dom ställen där jag[C] såg dig, det [Em]r dit jag bruk[C]ar gå.
[Em]dom gator där jag [C]såg dig, det ä[Bm]r där jag bruka[Em]r stå.
[Em]men jag har inte s[C]ett dig, fast jag [Em]stått där år oh[C] dar.
[Em]chansen finns att t[C]räffa dig, fast [Bm]den är mini[Em]mal.

[Em]jag såg dig dö i [C]höstas, och ja[Em]g tror jag följ[C]er med.
[Em]men jag är bara tju[C]goett och[Bm] du blev tjug[Em]otre.
[Em]ja olyckliga män[C]niskor, dom är [Em]oftast till be[C]svär.
[Em]och vi är nog för[C] svaga, för at[Bm]t klara av de[Em]t här.

[G]men jag vill hellre [Em]va där än att[C] leva en dag [Em]till.
[Em]så snälla ta mi[C]g dit där man f[Bm]år göra som m[Em]an vill.

[Em]vissa skriver di[C]kter, a[Em]ndra skriker “[C]LEV”.
[Em]vissa sjunger s[C]nger, men[Bm] jag, jag skriver[Em] brev.
[Em]dom breven jag har s[C]krivit är det [Em]sista jag har gj[C]ort.
[Em]men lite finns att [C]säga för att [Bm]allting gick så[Em] fort.

[G]det är skrivet till mig [Em]själv och till en[C] enda människa[Em] till.
[Em]du som visa mig den v[C]ärld där man få[Bm]r göra som ma[Em]n vill.

[Em]ja ljusen dom ska l[C]ysa på [Em]gatan utanf[C]ör.
[Em]ja ljusen som ska l[C]ysa på den [Bm]dagen när jag[Em] dör.
[Em]för då slocknar all min[C] ångest, d[Em]å slocknar all m[C]in glöd.
[Em]då slocknar hela s[C]kiten och [Bm]sen, så är ja[Em]g död.

[G]jag vissa måste [Em]bort men dom har [C]råd att bjuda [Em]till.
[Em]och få leva i den v[C]ärld där dom ka[Bm]n göra vad do[Em]m vill.
—————–

If you wanna learn KSMB Sex noll två ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to learn.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!