Sẽ thuộc về nhau in guitar acoustic version maybe one of the best song you liked. Not only hearing the song but you can play “Sẽ thuộc về nhau by Nguyễn Đình Vũ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Sẽ thuộc về nhau guitar chords, you just come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Sẽ thuộc về nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sẽ thuộc về nhau by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords

1. [C] Một ngày nắng thật [G] đẹp ta đi trên [F] đường [G] rất bối [C] rối
Cứ quay [Am] lại nhìn nhau nói [Em] không nên lời
Tình [F] yêu thật khó nói [G] ra.

2. [C] Và một làn gió [G] mát khẽ lùa tóc [F] em [G] để anh [C] thấy
Nét dịu [Am] dàng hồn nhiên xinh [Em] xắn lạ thường
Để [F] anh nhìn [G] em ngại [C] ngùng.

T-ĐK:
[F] Rất muốn anh yêu ôm anh thật [G] lâu
Và anh [Am] sẽ hứa không xa cách [Em] nhau
Tựa đầu vào [F] vai anh nhẹ nhàng
Trong vòng tay ấm [G] áp.

ĐK:
Dường như anh đang [C] muốn mong sao trái [G] tim
Mong sao tiếng [F] yêu đầu tiên của [G] anh
Để em được cảm [C] thấy những khi có [G] anh
Những khi vắng [F] anh lòng em sẽ [G] buồn.

Ước mong [F] cho mình luôn có [G] nhau
Và ta sẽ [E7] luôn quan tâm về [Am] nhau
Đến một [F] ngày rồi chợt hiểu [G] ra mình thuộc về [C] nhau.
—————–

If you want to be master of Nguyễn Đình Vũ Sẽ thuộc về nhau guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!