Say Tình Say Nghĩa in guitar acoustic version can be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Say Tình Say Nghĩa by Lã Phong Lâm” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Say Tình Say Nghĩa guitar chords, you have visit to the right web.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Say Tình Say Nghĩa” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Say Tình Say Nghĩa by Lã Phong Lâm Guitar Chords

[C]Rót rượu đi hỡi… những [G]người anh em
[Am]Đêm nay tôi muốn say [Em]quên đường về
Này [F]bạn thân… ơi tôi mời [C]bạn một ly
Để [Dm]quên đi bao muộn phiền,[G]âu lo…
 
[C]Ta cùng nâng ly [G]nào anh em
Nguyện [Am]bên nhau sống chết không [Em]rời
Bầu [F]trời bao la chúng ta là [C]nam nhi
Thì [Dm]uốn đi cho say tình [G]say nghĩa….[C]say nào[G]
 
[C]Rót cứ rót rót [G]nữa đi
[Am]Rượu tràn ly cho tình [Em]nghĩa tràn trề
Đội [F]trời đạp đất,ta [C]đứng hiên ngang
xem [Dm]lợi danh giàu sang như [G]mây khói.
 
[C]Uống cứ uống uống [G]nữa đi
Ngày [Am]hôm nay ta không say [Em]không về
Tình [F]bạn là thế không [C]toan tính gì
Chỉ [Dm]cần có tấm lòng [G]bao dung…thế [C]thôi…
—————–

If you want to be master of Lã Phong Lâm Say Tình Say Nghĩa guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!