Sầu Đâu Quê Ngoại played in guitar may be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Sầu Đâu Quê Ngoại by Quốc Lâm” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Sầu Đâu Quê Ngoại guitar chords, you’ve visit to the perfect place.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Sầu Đâu Quê Ngoại” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Sầu Đâu Quê Ngoại by Quốc Lâm Guitar Chords

Hôm nay con về thăm [Em] ngoại
Tay buồng [D] cau tay xách giỏ [Em] trầu
Qua cây cầu tre nhỏ đong [Am] đưa
Đường đê xưa trời nghiêng bóng [D] nắng
Trải nhẹ trên [G] đồng lòng nghe nao [Em] nao.
 
Bao năm chưa về quê [Em] ngoại
Con đò [D] ngang nay chắc đã [Em] già
Nên không còn ông lão sang [Am] đưa
Bờ sông xưa ngoại hay đứng [D] đón
Con tan trường [G] về mẹ còn chợ [Em] xa.
 
Kỷ niệm ngày [A] xưa
Bờ lau thưa với rặng trâm [Em] bầu
Mấy cây sầu [A] đâu
Ngoại [Em] thường ra hái [D] lá
Trộn gỏi đắng [G] mà
Nghe [Bm] ngọt lạ bờ [Em] môi.
 
Giờ ngoại của [A] tôi
Chân run run tóc bạc lưng [Em] còng
Mấy cây sầu [A] đâu đã già xơ xác [D] lá
Ngoại vẫn kiếm [G] tìm
Xin cho [Bm] được sầu [Em] đâu.
 
Mai đây tôi rời quê [Em] ngoại
Xa dòng [D] sông con nước lớn [Em] ròng
Xa con đường có ngõ thân [Am] quen
Mà thương sao chiều tàn bóng [D] xế
Tuổi ngoại cũng xế [Am] tàn
Biết [Bm] sầu ngày nào [Em] đâu.
—————–

If you want to study Quốc Lâm Sầu Đâu Quê Ngoại guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!